RADA PREZESÓW ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO