RADA PREZESÓW ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zebranie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego 23.11.2019 r. Bytom

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Członkowie Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego
Członkowie Honorowi PTTK Województwa Śląskiego

  Na podstawie Pkt. 4 Regulaminu Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Kolegium Rady Prezesów zwołuje posiedzenie Rady Prezesów, na które Was wszystkich serdecznie zapraszam. Posiedzenie odbędzie się 23 listopada 2019 roku (sobota) o godz. 10:00           w Bytomiu ul. Rynek 7 Biuro Promocji Miasta Bytomia (wobec zakazu wjazdu na Rynek istnieje możliwość skorzystania z parkingu w CH Agora ul. Webera).
  Przypominamy, że z głosem stanowiącym uczestniczą tylko prezesi Oddziałów PTTK województwa śląskiego, które wyraziły akces do uczestnictwa w pracach Rady Prezesów. Na podstawie osobistego pisemnego pełnomocnictwa prezes może oddelegować wiceprezesa, który wtedy przejmuje również głos stanowiący. Pełnomocnictwo musi być okazane w momencie podpisywania listy uczestnictwa.
 
  Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Honorowych z terenu naszego województwa. Sądzimy, iż będą mieli okazję do uzyskania wiedzy o obecnej sytuacji naszego Towarzystwa oraz chętnie skorzystamy z ich wiedzy i doświadczenia.
  Z powodu ważnych poruszanych kwestii prosimy potraktować, przez osoby stanowiące, obecność jako obowiązkową. Potwierdzenia obecności proszę mailowo przesyłać do dnia 20.11.2019 r. na oba adresy email :
1. Wiceprzewodniczącego Rady Prezesów Kol. Jakuba Nowaka – jakub.nowak@pttk.pl
2. Prezes Oddziału PTTK w Bytomiu Kol. Małgorzaty Janoty-mmjanota@o2.pl
W załączeniu przesyłamy projekt porządku obrad wraz z załącznikami.
Serdecznie zapraszamy.

      Przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego        
      Jacek Czober
     
        Prezes Oddziału PTTK im.S. Lachowicza w Bytomiu
        Małgorzata Janota

Odznaczenia i wyróżnienia Kapituły przyznane w ostatnim czasie

Wyciąg z Posiedzenia Kapituły Odznaczeń
Rady Prezesów Województwa śląskiego
W dniu 29.01.2019 r. po rozpatrzeniu złożonych Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu):

1. DYPLOM Rady Prezesów:- wnioski rozpatrzone pozytywnie:

1) Łopata Piotr   O/PTTK Zabrze - nr 268.
2) Pawliszyn Ewa O/PTTK Zabrze - nr 269.

2. ŚLĄSKA HONOROWA ODZNAKA PTTK:

1) Łuczycka–Lemm Barbara O/PTTK Zabrze – nr 306.


Sekretarz Kapituły:           Przewodniczący Kapituły:


Jerzy Zięba             Jacek Tyczkowski

Posiedzenie Rady Prezesów w Pszczynie 1 grudnia 2018 r.

Za nami kolejne bardzo owocne posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, połączone z uroczystym wpisem do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK woj. Śląskiego kolejnych osób. W tym roku są nimi: Zbigniew Pawlik Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Słota Oddział PTTK Cieszyn, Jerzy Niemczyk Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Szalbot Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Podżorski Oddział PTTK Bielsko-Biała, Marek Koba Oddział PTTK Jaworzno, Józef Loska Oddział PTTK Tychy, Leon Sładek Oddział PTTK Tychy, Władysław Stawiarczyk Oddział PTTK Gliwice. Przewodniczący Rady Prezesów Kol. Jacek Czober oraz Wiceprzewodniczący Kol. Jakub Nowak pogratulowali wyróżnionym. Oprócz tego Rada zatwierdziła zmiany w regulaminie Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień, regulaminie przyznawania odznaczeń i we wzorach wniosków. W skład Kapituły powołana została Kol. Gabriela Rościszewska z Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, zaś Sekretarzem Kapituły został mianowany Kol. Jerzy Zięba z Jaworzna. Dyskutowano o terminach i organizacji przyszłorocznych imprez wojewódzkich. Obecni członkowie Zarządu Głównego PTTK Kol. Jacek Czober, Kol. Jakub Nowak i Kol. Wiesław Stachura przekazali informacje o bieżącej działalności Władz Naczelnych naszego Towarzystwa. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 23 marca 2019 r. w Jaworznie. (fot. Edward Kutyła)

Posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Członkowie Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego
Członkowie Honorowi PTTK Województwa Śląskiego

Na podstawie Pkt. 4 Regulaminu Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Kolegium Rady Prezesów zwołuje posiedzenie Rady Prezesów, na które Was wszystkich serdecznie zapraszamy. Posiedzenie odbędzie się 1 grudnia 2018 roku (sobota) o godz. 10:00 w Hotelu PTTK w Pszczynie ul. Bogadeina 16.
Prezesi Oddziałów otrzymali szczegółowe informacje drogą mailową.

Wiceprzewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego
Jakub Nowak

Zaproszenie na kolejną prelekcję

W imieniu Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach serdecznie zapraszamy na kolejną prelekcję o tematyce patriotycznej i historycznej do kultowej kawiarni Rock & Roll Cafe Leśniczówka w Parku Śląskim w Chorzowie w dniu 17 listopada 2018 r. (sobota) w godz. 11:00 – 13:00.

W programie:

Spotkanie z panią Barbarą Szmatloch – dziennikarką i publicystką, autorką książki biograficznej o Wojciechu Korfantym oraz książki pisanej w gwarze śląskiej pt. „Wihajster do godki.

W trakcie spotkania wykład pani Barbary Szmatloch pt. „Wojciech Korfanty w 100 lecie odzyskania niepodległości”