Kolejna prelekcja w Rock&Roll Caffe

2 czerwca br. w kultowej kawiarni Rock&Roll Cafe „Leśniczówka” w Parku Śląskim odbyła się kolejna prelekcja o tematyce turystyczo-krajoznawczej.

Ciekawostkami z okolic Wojcieszowa i Rezerwatu Przyrody Ostrzyca Proboszczowicka podzielił się z nami kol. Jan Weber.

Wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na to spotkanie składam serdeczne podziękowanie, a szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę przedstawiciela ZG PTTK kol. Wiesława Stachury
oraz Członków Honorowych kol, kol. Zdzisława Kolse i Jana Webera.

Pozdrawiam,

Zenon Całujek

Przewodniczący Rady

Regionalnej Fundacji

Turystyki i Krajoznawstwa