Odznaczenia i wyróżnienia Kapituły przyznane w ostatnim czasie

Wyciąg z Posiedzenia Kapituły Odznaczeń
Rady Prezesów Województwa śląskiego
W dniu 29.01.2019 r. po rozpatrzeniu złożonych Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu):

1. DYPLOM Rady Prezesów:- wnioski rozpatrzone pozytywnie:

1) Łopata Piotr   O/PTTK Zabrze - nr 268.
2) Pawliszyn Ewa O/PTTK Zabrze - nr 269.

2. ŚLĄSKA HONOROWA ODZNAKA PTTK:

1) Łuczycka–Lemm Barbara O/PTTK Zabrze – nr 306.


Sekretarz Kapituły:           Przewodniczący Kapituły:


Jerzy Zięba             Jacek Tyczkowski