Posiedzenie Rady Prezesów w Pszczynie 1 grudnia 2018 r.

Za nami kolejne bardzo owocne posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, połączone z uroczystym wpisem do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK woj. Śląskiego kolejnych osób. W tym roku są nimi: Zbigniew Pawlik Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Słota Oddział PTTK Cieszyn, Jerzy Niemczyk Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Szalbot Oddział PTTK Cieszyn, Andrzej Podżorski Oddział PTTK Bielsko-Biała, Marek Koba Oddział PTTK Jaworzno, Józef Loska Oddział PTTK Tychy, Leon Sładek Oddział PTTK Tychy, Władysław Stawiarczyk Oddział PTTK Gliwice. Przewodniczący Rady Prezesów Kol. Jacek Czober oraz Wiceprzewodniczący Kol. Jakub Nowak pogratulowali wyróżnionym. Oprócz tego Rada zatwierdziła zmiany w regulaminie Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień, regulaminie przyznawania odznaczeń i we wzorach wniosków. W skład Kapituły powołana została Kol. Gabriela Rościszewska z Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, zaś Sekretarzem Kapituły został mianowany Kol. Jerzy Zięba z Jaworzna. Dyskutowano o terminach i organizacji przyszłorocznych imprez wojewódzkich. Obecni członkowie Zarządu Głównego PTTK Kol. Jacek Czober, Kol. Jakub Nowak i Kol. Wiesław Stachura przekazali informacje o bieżącej działalności Władz Naczelnych naszego Towarzystwa. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 23 marca 2019 r. w Jaworznie. (fot. Edward Kutyła)