Zebranie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego 23.11.2019 r. Bytom

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Członkowie Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego
Członkowie Honorowi PTTK Województwa Śląskiego

  Na podstawie Pkt. 4 Regulaminu Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Kolegium Rady Prezesów zwołuje posiedzenie Rady Prezesów, na które Was wszystkich serdecznie zapraszam. Posiedzenie odbędzie się 23 listopada 2019 roku (sobota) o godz. 10:00           w Bytomiu ul. Rynek 7 Biuro Promocji Miasta Bytomia (wobec zakazu wjazdu na Rynek istnieje możliwość skorzystania z parkingu w CH Agora ul. Webera).
  Przypominamy, że z głosem stanowiącym uczestniczą tylko prezesi Oddziałów PTTK województwa śląskiego, które wyraziły akces do uczestnictwa w pracach Rady Prezesów. Na podstawie osobistego pisemnego pełnomocnictwa prezes może oddelegować wiceprezesa, który wtedy przejmuje również głos stanowiący. Pełnomocnictwo musi być okazane w momencie podpisywania listy uczestnictwa.
 
  Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Honorowych z terenu naszego województwa. Sądzimy, iż będą mieli okazję do uzyskania wiedzy o obecnej sytuacji naszego Towarzystwa oraz chętnie skorzystamy z ich wiedzy i doświadczenia.
  Z powodu ważnych poruszanych kwestii prosimy potraktować, przez osoby stanowiące, obecność jako obowiązkową. Potwierdzenia obecności proszę mailowo przesyłać do dnia 20.11.2019 r. na oba adresy email :
1. Wiceprzewodniczącego Rady Prezesów Kol. Jakuba Nowaka – jakub.nowak@pttk.pl
2. Prezes Oddziału PTTK w Bytomiu Kol. Małgorzaty Janoty-mmjanota@o2.pl
W załączeniu przesyłamy projekt porządku obrad wraz z załącznikami.
Serdecznie zapraszamy.

      Przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego        
      Jacek Czober
     
        Prezes Oddziału PTTK im.S. Lachowicza w Bytomiu
        Małgorzata Janota