Rada Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Śląskiego kontynuuje działalność powołanej 24 października 1990 r. Rady Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Katowickiego poszerzonej 21 lutego 1999 r. o oddziały dawnego województwa bielskiego i częstochowskiego. 

Rada działa na mocy art.82 Statutu PTTK.

Radą kieruje Kolegium Rady, którego skład  VIII kadencji 2017-2021 przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący Kol. Jacek Czober (Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie)
  • Wiceprzewodniczący Kol. Jakub Nowak (Oddział PTTK Babiogórski w Żywcu)
  • Sekretarz  Kol. Małgorzata Janota (Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu)
  • Członek Kolegium Kol. Lech Tota (Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie)
  • Członek Kolegium Kol. Michał Wieczorek (Oddział PTTK w Rybniku)